Hvordan få tilgang 2007 HTML Preview

Microsoft Access 2007 er en database applikasjon som er en del av Microsoft Office 2007-program suite. Du kan bruke Access til å lagre data i en tabell, og generere rapporter og spørringer som kjører basert på disse dataene. En av de mest nyttige sidene ved Access er dens evne til å integrere godt med annen programvare, for eksempel en nettleser. Hvis du ønsker å se en Access-rapport eller spørring som en HTML-side, er det mulig å gjøre det.

Bruksanvisning

1 Dobbeltklikk på Access 2007 database filen for å starte filen og åpne Access.

2 Velg en rapport eller spørring fra "Objekter" -listen i venstre kolonne i databasen vinduet.

3 Høyreklikk på navnet på objektet og velg "Print Preview" alternativet.

4 Klikk på "Mer" alternativet i "data" på toppen av vinduet.

5 Velg "HTML" eller "Web Page" for å forhåndsvise Access 2007 objekt i din standard nettleser.

Hint

  • Du kan se eventuelle spørsmål eller rapporten som en HTML-fil i Access 2007. Du kan imidlertid ikke se tabeller i HTML-format.