Hvordan få tilgang en servicepartisjon på en IBM Desktop

March 29 by admin

IBM-systemer inneholder en servicepartisjon - en del av harddisken satt til side i tilfelle av operativsystemet svikt. Du bruker denne tjenesten partisjonen for å gjenopprette alle programmer og innstillinger som du hadde på datamaskinen. Servicepartisjonen er tilgjengelig under oppstartssekvensen når du slår på IBM-maskinen som en Lenovo laptop. Etter at du har tilgang til tjenesten partisjon, kan du bare gå gjennom informasjonen lagres eller gjenopprette datamaskinen.

Bruksanvisning

1 Ta ut alle plater fra stasjonene. Start maskinen på nytt. Du kan også velge å slå av datamaskinen.

2 Trykk på "F11" knappen så snart du ser den første teksten på dataskjermen. Denne trer du inn i tjenesten partisjon for IBM-maskinen.

3 Velg hvilket alternativ du vil bruke på servicepartisjonen. Dette kan være en fullstendig gjenoppretting, delvis gjenoppretting eller du kan bruke flere av IBMs verktøy installert på partisjonen.

Related Articles