Hvordan få tilgang Open Firmware på en Mac G4

Hvordan få tilgang Open Firmware på en Mac G4


Mac G4-maskiner, som med tidligere PCI-baserte Mac-maskiner, kan du bruke Open Firmware for å starte sitt operativsystem. Open Firmware er et stykke programvare som kalles en boot loader, ifølge Alt 2, som bare finner i Mac-OS og laster det, uavhengig av datamaskinens maskinvare eller prosessor. Du kan bruke Open Firmware for å feilsøke en Mac G4 som ikke er riktig installert ved å tvinge den til å laste et OS med de riktige kommandoene.

Bruksanvisning

1 Start eller starte din Mac G4 datamaskin ved å velge "Start" fra Apple-menyen, eller trykk på "Power" knappen på datamaskinen.

2 Hold nede "Command" + "Option" + "O" + "F" mens Mac G4 støvler. Hold dem ned før oppstartlyden. Open Firmware vil laste på Mac.

3 Skriv "mac-boot" for å finne en last operativsystem på din Mac og trykk "Enter." Open Firmware vil automatisk laste inn som OS.

4 Skriv "boot" for å laste Mac G4 av en annen enhet. Skriv "ultra0" for å laste av Mac hoveddisken. Skriv "cd" for å laste ut av Mac-CD / DVD-stasjonen. Skriv "zip" for å laste ut av en Mac G4 interne Zip-stasjon. Trykk på "Return" på tastaturet for å starte kommandoen. For å laste ut en CD eller Zip-stasjon, må du ha en oppstartbar CD eller Zip-disk i stasjonen på den tiden du starter boot-kommando.