Hvordan få tilgang SQLite Fra en Android Shell

Android SDK inneholder skall verktøy som lar deg søke en SQLite database. SQLite er ryggraden i Android-programmer. Når du lagrer innstillingene på din Android-enhet, innstillings butikken i SQLite tabeller. Du bruker Windows kommandolinje for å åpne skallet og kjøre spørringer på SQLite database. Denne Android SDK funksjonen lar deg vise innholdet i en database uten å skrive Java-skript i programmene dine.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen og skriv "cmd" i søketekstboksen. Trykk "Enter" for å åpne kommandolinjen.

2 Skriv "cd banen" hvor "banen" er plasseringen av Android SDK. Trykk "Enter" for å peke på Android SDK filer, som er typisk i "c: \ android" katalog.

3 Skriv "ADB -s emulator-5554 shell" og trykk "Enter" for å starte skallet verktøyet. Skallet returnerer plasseringen av databasen og den versjonen som kjører i SDK.

4 Skriv inn en spørring for å vise poster. For eksempel viser følgende kode alle kontaktene som er lagret på en Android-enhet:

select * fra kontakter

5 Trykk "Enter" for å kjøre spørringen. Listen over poster vises i skallet verktøyet.