Hvordan få tilgang til data i ONTAP Systems

Hvordan få tilgang til data i ONTAP Systems


Data ONTAP er et klyngelagringssystem for Web, Windows og Unix. Denne filen serverprogramvaren består av sammenhengende navnerom, som er essensielt virtuelle servere. I tillegg til navneområder, den virtuelle klyngen består av administrasjon og sikkerhet smart utformet for å håndtere innkommende forespørsler til hva settes å fremstå som en sømløs universal protokoll kalt SpinNP. Data ONTAP er skalerbar, og støtter flere fil protokoller på IP Ethernet.

Bruksanvisning

1 Start Internet Explorer ved å klikke på "Start", "Alle programmer" og deretter "Internet Explorer." Skriv inn navnet ditt filer i adresselinjen i følgende format: http: // din filername / na_admin. Klikk "FileViewer" når den vises.

2 Skriv inn administrator brukernavn og passord ved første gangs bruk. FileViewer består av en venstre rute der du velge funksjoner og en høyre rute der skjemaer vises, og du angir data for å gjøre endringer i filer.

3 Endre informasjon i ruten til høyre og lagre endringene der. Tilgang til data for elementene nedenfor ved å navigere til stedet. Skriv syntaksen i adresselinjen. For eksempel, for å få tilgang til "Meldinger" type "/ etc / log / meldinger."

Messages: /etc/log/messages
Auditlog: /etc/log/auditlog
Backup: /etc/log/backup and /etc/log/ndmpdlog
Crash Files: /etc/log/crash/aggregates/<aggregatename>/
Performance Archives: /etc/log/stats/archives

Hint

  • Du kan også få tilgang til FileViewer i en Telnet-økt, eller med "rsh" kommandoen i Unix.