Hvordan få tilgang til rapporter i VB

Hvordan få tilgang til rapporter i VB


Å ha kunnskap om hvordan du kan få tilgang til Microsoft Office Access-rapporter ved hjelp av Microsoft Visual Basic.NET (VB.NET), kan du spare tid når du trenger tilgang til dem fra din VB.NET programmet. VB.NET er et programmeringsspråk som brukes til å designe Windows-programmer. Access er en relasjonsdatabase management system brukes til å utforme lokale databaser. Rapporter kan brukes til å skrive ut samlet data i et brukervennlig format for presentasjon formål. I noen få trinn kan du skrive en VB.NET program for å få tilgang til og skrive ut en rapport i en Access-database.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Visual Basic Express, klikk på "Nytt prosjekt ..." og velg deretter "Windows Forms Application". Klikk på "OK".

2 Dobbeltklikk på "Button" på "Toolbox" panelet for å legge til en ny knapp kontroll. Dobbeltklikk på "Button1" for å åpne "Form1.vb" modul.

3 Skriv inn følgende under "button1_click" for å erklære et objekt variabel:

Dim oAccess Som Microsoft.Office.Interop.Access.Application

4 Skriv inn følgende for å starte en ny forekomst av tilgang:

oAccess = New Microsoft.Office.Interop.Access.Application

5 Skriv inn følgende for å åpne Access database i eksklusiv modus:

oAccess.OpenCurrentDatabase(filepath:="F:\DemandStudios\Archive\Northwind 2007.accdb", Exclusive:=True)

Redigere banen og skriv inn banen og navnet til Access database.

6 Skriv inn følgende for å forhåndsvise en rapport kalt "Customer Address Book":

oAccess.DoCmd.OpenReport(ReportName:="Customer Address Book", _

Vis: = Microsoft.Office.Interop.Access.AcView.acViewPreview)

Rediger "REPORT" og skriver en rapport i Access database.

7 Skriv inn følgende for å skrive ut rapporten heter "Customer Address Book":

' Print a report named Sales:

oAccess.DoCmd.OpenReport (REPORT: = "Customer Address Book", _

Vis: = Microsoft.Office.Interop.Access.AcView.acViewNormal)

Rediger "REPORT" og skriver en rapport i Access database.

Trykk "F5" for å kjøre programmet og klikk på «Button1."