Hvordan få verdier fra ListBox å sende til SQL

Microsoft .NET Framework gir et rikt utvalg av verktøy for å skape dynamiske, visuelt imponerende grafiske applikasjoner. Mange .Net applikasjoner gjøre bruk av databaser til å lagre viktig informasjon. .NET Framework har en grafisk komponent kalt en "ListBox" som kan være knyttet til SQL server. Når du kobler de to, kan du sende data til og fra serveren og "ListBox." Dette prosjektet kan ta litt under en time, fra start til slutt.

Bruksanvisning

1 Åpne Visual Studio 2010 ved å klikke på programikonet. Når det lastes, velger du "Fil / Ny / Project" og klikk "Visual C # / Windows Forms Application". Dette skaper en ny Windows Form Application prosjekt, og en blank Windows Form vises i hovedredigeringsvinduet.

2 Finn panelet merket "Toolbox", som ligger på enten venstre eller høyre side av skjermen. Den "Toolbox" har en liste over brukbare grafiske komponenter, som "ListBox."

3 Klikk på den lille svarte trekanten, som ligger på øvre høyre side av "ListBox." En meny vises.

4 Kryss av i boksen merket "Bruk av data Bound elementer."

5 Klikk på rullegardinmenyen merket "Data Source". Velg SQL server fra listen over elementer i denne rullegardinmenyen.

6 Kjør programmet ved å trykke på den grønne «Play» -knappen. En Windows-skjema vises. Det viser en "ListBox", som nå er bundet til SQL database.