Hvordan feilsøker jeg DVI på en Gateway Monitor du?

Hvordan feilsøker jeg DVI på en Gateway Monitor du?


Det er to ulike metoder for å sende en videosignal mellom en datamaskin og en skjerm. En er VGA (Video Graphics Array), mens den andre er digital video interface (DVI). Hvis du bruker en ny Gateway modell, er tilkoblingsmetoden, mer enn sannsynlig, DVI. Når du bruker denne metoden, trenger du bare én kabel for å få videosignalet på skjermen. Men hvis Gateway skjermen ikke viser den tilkoblede datamaskinen videoinformasjon, er det mulig det er et problem med tilkoblingen. Når dette skjer må du feilsøke situasjonen for å finne ut hva som forårsaker problemet.

Bruksanvisning

1 Kontroller kabeltilkoblingen går fra datamaskinen til Gateway skjermen. Hvis kabelen ikke er satt helt inn i enten skjermen eller datamaskinen Gateway skjermen ikke mottar videosignalet og skjermen er svart.

2 Koble kabelen fra begge tilkoblingsporter og se over kabel du bruker. DVI-kabelen er bygget opp av en serie av firkanttransmisjonsporter. Hvis noen av portene er bøyd eller skadet, vil Gateway monitor motta en unøyaktig signal (typisk fargen er av, eller bare en farge brukes). For å løse dette problemet må du bytte ut kabelen.

3 Spray komprimert luft inn i forbindelse DVI-porter på Gateway skjermen og datamaskinen. Når disse tilkoblingene blir støvete og skitne skjermen ikke kan motta videosignalet. Trykkluft tvinger støvet ut av tilkoblingsporter, rydde opp bildeproblemer.