Hvordan fikse en glitchy Kindle

En reset enheten vil ofte fikse en glitchy Kindle. Prøv først en myk tilbakestilling ved å skyve på "Power" bryteren til "Off" posisjon og holde bryteren i stedet for en full 20 sekunder. Kindle krefter ned og deretter starter opp igjen. Men hvis en myk tilbakestilling ikke løser problemer med enheten, en hard reset, også kjent som en fabrikkgjenoppretting, kan være nødvendig. The Factory Restore avkastning Kindle til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Alle e-bøker, personlige innstillinger og programmer slettes fra enheten under hard reset prosessen.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Home" -knappen for å åpne startskjermen.

2 Trykk på "Meny" -knappen i øvre høyre hjørne på startskjermen for å åpne Kindle menyen.

3 Trykk på "Settings" for å åpne menyen Innstillinger.

4 Trykk på "Meny" -knappen igjen og klikk på "Tilbakestill til fabrikkinnstillinger." En bekreftelsesdialogboks vises.

5 Trykk på "Ja" for å bekrefte tilbakestillingen. Enheten er avregistrert fra Amazon-konto og enheten er gjenopprettet til de opprinnelige innstillingene.

6 Omregistrere enheten med Amazon for å laste ned nytt innhold.

Hint

  • Pass på at Kindle har en full lading før du tilbakestiller enheten.
  • Informasjonen i denne artikkelen gjelder for Kindle 3. Instruks kan variere litt eller betydelig for andre modeller av enheten.