Hvordan finne informasjon om operativsystemet med en Unix Command

Den "uname" -kommandoen brukes i Unix og Linux operativsystemer til utgang informasjon om operativsystemet for disse systemene. Den informasjon som kan hentes fra kommando inkluderer operativsystemet navn, vertsnavnet til datamaskinen, utgivelsen nivå, hvis det er et Unix-system, eller kjernen versjonen, hvis det er en Linux-system, og operativsystemversjon. Du kan sende all informasjon, eller bare en del av informasjonen, ved å bruke de ulike kommandoalternativer.

Bruksanvisning

1 Logg inn til en terminal sesjon eller åpne et terminalvindu.

2 Skriv inn kommandoen "uname -a" for å sende ut operativsystemet navn, hostname, utgivelsen nivå eller kernel versjon (avhengig av om du bruker en Linux eller Unix operativsystem) og operativsystemversjon.

3 Skriv inn kommandoen "uname -s" for å sende ut kun operativsystemet navn.

4 Skriv inn kommandoen "uname -r" for å sende ut operativsystemet utgivelse nivå eller kernel versjon, avhengig av operativsystemet.

5 Skriv inn kommandoen "exit" for å lukke terminalvinduet.