Hvordan finne minnebuss på datamaskinen

Minnet busshastighet på datamaskinen din forteller deg hvor raskt systemminne er i gang og er nyttig for å sjekke om de spesifikasjoner som datamaskinen bruker faktisk blir de lovet da du kjøpte systemet. Oppnå dette ved å sjekke frekvensinnstillingen minne i datamaskinens BIOS.

Bruksanvisning

1 Start datamaskinen på nytt.

2 Trykk på tasten angitt i oppstartsmeldinger for å gå inn BIOS.

3 Klikk på "Advanced" -menyen og klikk "Enter".

4 Se etter linjen som er merket "Memory Frequency" (uttrykt i MHz) for å se minne busshastighet.