Hvordan finne Network Address en PC

Hvordan finne Network Address en PC


En datamaskin nettverksadresse identifiserer datamaskinen på nettverket. Den lar rutere for å styre nettverkstrafikk direkte til maskinen. Adressen er en gruppe med numre segmentert ved hjelp av en periode. For eksempel "192.168.1.1" er en typisk nettverk IP-adresse. Hver datamaskin i nettverket har en unik adresse. IP-adresser kan bli funnet ved hjelp av Windows ledetekst. Kommando for å finne IP-adressen er "ipconfig" statement.

Bruksanvisning

1 Klikk "Start" og velg "Kjør". I tekstboksen vises, skriv "cmd" og klikk "OK." Dette åpner Windows ledetekst.

2 Skriv "ipconfig" i ledeteksten, og trykk "Enter". Kommandoen viser grunnleggende detaljer om datamaskinens nettverkskonfigurasjon, inkludert IP-adressen og standard gateway. IP-adressen er nettverksadressen. Standard gateway er IP-adressen til ruteren. Dette hjelper deg med å identifisere ruteren stedet brukes til å koble datamaskinen til resten av nettverket.

3 Type "ipconfig / all" i ledeteksten, og trykk "Enter". Denne kommandoen viser alle kortene som er konfigurert på maskinen din, inkludert eventuelle kort som ikke har en IP-adresse. Dette hjelper deg med å identifisere en IP-adresse hvis du har mer enn ett nettverkskort installert.