Hvordan finne tapt XLS filer

Microsoft Excel er et regneark program som brukes for å manipulere data. For eksempel er Excel brukes til å administrere budsjetter, analysere data og forutsi data trender. En Excel-fil kan gå tapt på grunn av tap i strømforsyningen, programvarefeil eller hvis regnearket ble lukket uten å lagre endringene. Det er mulig å gjenopprette slike filer, med mindre det er en fil som ikke er lagret enda en gang.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Start" og velg "Søk".

2 Klikk på "Klikk her for å bruke søkehjelperen." I "Hele eller deler av filnavnet" skriver du inn "* .xls." Dette viser alle Excel-filer som er lagret.

3 Type "* .ASD" i "Hele eller deler av filnavnet" boksen. Dette søker etter autogjenopprettingsfiler. Dette fungerer hvis "Lagre autogjenopprettings informasjon hver [som angis av bruker] minutter" er aktivert.

4 Type "* .tmp" i "Hele eller deler av filnavnet" boksen. Dette finner alle midlertidige filer som er opprettet.