Hvordan Float rad på Excel 2007

"Flytende" rad i Microsoft Excel 2007 refererer til å holde den på plass så det er fortsatt synlig i regnearket mens du blar gjennom den. Dette er også kjent som fryse en rad på plass. Evnen til å gjøre dette kan bli funnet på båndet brukergrensesnitt på toppen av regnearket.

Bruksanvisning

1 Klikk på "View" -fanen på båndet.

2 Klikk på "Freeze Panes" -knappen i Window-gruppen. Dette åpner en rullegardinmeny. Klikk "Freeze Top Row" for å fryse den første raden øverst i regnearket. Alle andre radene vil forsvinne når du blar gjennom regnearket, men den første raden vil holde seg på plass.

3 Velg en hel rad i regnearket ved å klikke på tallet i kolonnen lengst til venstre, klikk på "Freeze Panes" -knappen i Window-gruppen. Velg "Freeze Panes" i rullegardinmenyen. Alle rader over den valgte raden vil bli frosset på plass; alle andre, inkludert den som er valgt, kan rulles.