Hvordan formatere Dell 8200 Hard Drive

Hvordan formatere Dell 8200 Hard Drive


Reformatere harddisken i Dell 8200 er nødvendig hvis du oppgraderer til et nytt operativsystem, eller hvis du installerer en ny harddisk og ønsker å installere Windows XP. Disse instruksjonene gjelder om du har en Dimension 8200 stasjonær eller en Inspiron 8200 laptop. Formaterer harddisken på Dell 8200 vil slette all informasjon som finnes på disken, slik at bare data som knytter stasjonen som en som kan brukes av Windows. Før formatering, bør du sikkerhetskopiere all informasjon du vil beholde. Du kan sikkerhetskopiere enkeltfiler eller lage en disk image av harddisken, slik at du kan beholde kopier av viktig programvare og verktøy.

Bruksanvisning

1 Sett inn installasjonsdisken for Windows XP. Når du setter inn disken, starte datamaskinen på nytt, og da vil det starte Windows XP installasjonsprogrammet. Hvis Dell 8200 ikke starter fra CDen, må du konfigurere datamaskinens BIOS til å starte fra CD-ROM-stasjonen. For å gjøre dette, må du starte datamaskinen, og trykk "F2" tasten når Dell-logoen vises på skjermen. Når BIOS setup belastninger, bruk piltastene til å navigere til "Boot" -menyen. Under "Boot Device Priority", sørg for at CD-ROM er valgt som "første Boot Device". Deretter velger du "Exit", og da vil maskinen starte opp fra CD-stasjonen.

2 Godta Windows lisensavtalen. Trykk "F8" for å godta avtalen og fortsette å formatering.

3 Avbryt Windows XP-installasjonen reparasjon. Hvis Dell 8200 Latitude eller Inspiron har en eksisterende installasjon av Windows, vil installasjonsprogrammet først forsøke å reparere den gjeldende installasjonen. Trykk på "ESC" -tasten for å avbryte reparasjon og gå videre.

4 Velg partisjonen du vil formatere. Bruk piltastene for å markere den partisjonen du vil formatere, og trykk "Enter" -tasten. Deretter velger du et format type. The New Technology File System (NTFS) er det eneste alternativet tilgjengelig, fordi Dell 8200 series-maskinen har en fabrikk harddisk større enn 32 GB. Den opprinnelige Windows FAT-filsystemet bare tillater partisjoner på opptil 32 GB i størrelse. Marker NTFS og trykk "Enter".

5 Begynn formatering. Formateringen vil begynne på egen hånd. Når formateringen er fullført, vil Windows Setup veilede deg gjennom installasjon av operativsystemet.