Hvordan gjenopprette en Optiplex 745

For å gjenopprette Dell Optiplex 745, trenger du Dell gjenopprettingsplatene som fulgte med PC-en din. Dell skaper gjenopprettingsplater for å hjelpe brukerne tilbake sine datamaskiner til fabrikktilstand. Du må først endre BIOS-innstillingene slik at Dell Optiplex 745 støvler fra CD.

Bruksanvisning

1 Slå på datamaskinen og trykk "F8" for å få tilgang til BIOS menyen.

2 Tab over til "Boot Device".

3 Flytt CD-ROM til toppen av listen, og trykk deretter "F11" for å avslutte og lagre endringene.

4 Sett din Dell gjenopprettingsplaten i den optiske stasjonen, og deretter starte datamaskinen på nytt.

5 Trykk på en tast for å starte fra platen.

6 Velg "Full Recovery" og klikk "Next". La gjenopprettingsplate for å tilbakestille datamaskinen til fabrikktilstand.