Hvordan gjenopprette slettede elementer i Exchange-

Hvordan gjenopprette slettede elementer i Exchange-


Microsoft Exchange-servere tilby e-tjenester for bedriftsbrukere. Noen online Web-vertene bruker også Microsoft Exchange som e vertsserver, slik at brukerne kan hente e-post over Internett. Exchange-administratoren har muligheten til å lagre slettede e-poster, som tillater brukere å gjenopprette kommunikasjonen ved hjelp av e-postklienten Outlook. Alternativet er satt opp på Exchange-serveren, og alle brukere kan gjenopprette en e-post, selv om den er slettet i flere dager.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen og velg "Alle programmer". Velg "Administrative verktøy" fra listen over kataloger og klikk "Exchange Server Manager."

2 Høyreklikk på innlogging postkassen for å redigere egenskapene og velg "Properties". Klikk på "Limits" -kategorien for å vise gjeldende innstillinger for Exchange-serveren. Se delen «Sletting Innstillinger". Den numeriske verdien i tekstboksen som heter "Hold slettede elementer for (dager)" er hvor mange dager Exchange-serveren vil beholde e-post etter at brukeren sletter elementet.

3 Skriv inn en ny verdi i tekst sletting boksen eller trykk "Avbryt" for å beholde de gjeldende innstillingene.

4 Åpne Microsoft Outlook på brukerens datamaskin. Klikk på "Slettede elementer" -mappen på venstre navigasjonsruten. Her listes alle de slettede e-post på brukerens konto.

5 Høyreklikk elementet du vil gjenopprette, og velg "Gjenopprett slettede elementer." Den slettede e-post er restaurert til brukerens innboks.