Hvordan gjenoppretter Back Up DAT filer du?

extension DAT filen brukes av en rekke programmer for å lagre lange lister med informasjon. Når du sikkerhetskopierer programinformasjon, sparer DAT-filer er en god måte å sørge for at du lagrer alle dine innstillinger, endringer, og ytterligere databaseinformasjon. Siden filene bare lese fra programmet som om de var en tekstlig database, kan du gjenopprette filene til samme katalog du sikkerhetskopierte dem fra, så lenge programmet ikke kjører.

Bruksanvisning

1 Kopier DAT-filen fra back-up medium til skrivebordet ditt. Dette kan være fra en nettverksstasjon, tape back-up, eller andre enheter.

2 Lukk alle programmer som kjører, spesielt hvis de direkte bruke DAT-filen du skal gjenopprette.

3 Lansere et explorer vindu fil og gå til katalogen der du opprinnelig tok DAT-filen. Dette kan være i "Program Files" katalog eller under "Documents and Settings" -delen av din Brukerkonto mapper.

4 Kopier eksisterende DAT-filen, hvis det finnes i back-up, til en annen mappe for lagring. Kopier sikkerhetskopierte DAT-filen fra skrivebordet til programmappen din.

Hint

  • DAT-filer bør bare byttes ut hvis de er fra samme bruker, operativsystemversjon, og maskin. Mens noen filer kan være på tvers av plattformer eller ikke-brukerspesifikk, kan mange føre til at programmet slutter å fungere hvis noen av dataene i DAT-filen ikke samsvarer med brukerkonto.