Hvordan gjøre Linjeforskyvning på Illustrator

Adobe Illustrator er Grunnlinjeforskyvning effekten endrer heving av markert tekst. Som standard bruker tekst en Grunnlinjeforskyvning på null, noe som betyr at i bunnen av teksten er plassert direkte på grunnlinjen. Økende Grunnlinjeforskyvning verdi hever teksten over grunnlinjen for å gi en flytende utseende. Likeledes, redusere verdien faller teksten under grunnlinjen. Et eksempel på en tid du kan bruke denne funksjonen er ved tildeling av tekst til en bane. Avhengig av Baseline Shift verdi, kan du få teksten følger den ytre eller indre kanten av banen.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Selection Tool" -knappen fra Verktøy-panelet eller trykk "V."

2 Klikk på tekstboksen du ønsker å endre. For å velge flere tekstbokser samtidig, hold "Ctrl" -tasten mens du klikker hver tekstboks.

3 Klikk "tegn" fra Type-bar, og skriv inn en ny verdi i nedre venstre Linjeforskyvning delen. Du kan direkte skrive inn verdier, klikker du på inkrementelle pilene eller velg en verdi fra rullegardinmenyen. Endringer blir umiddelbart brukt på den markerte teksten.

Hint

  • Informasjonen i denne artikkelen gjelder for Adobe Illustrator CS6. Det kan variere litt eller betydelig med andre versjoner eller produkter.