Hvordan gjøre priset ligninger i Excel

En av de nyttige tingene du kan gjøre med Microsoft Excel er å lage og vise omtrent alle typer av ligningen. Blant de mange typer ligninger du er i stand til å gjøre er priset ligninger. Når du har gjort ditt priset ligningen du er i stand til å skrive den ut, noe som er en fin måte å skape pene og lett å lese lekser. Du kan også legge til mer enn en ligning til samme Excel-regneark.

Bruksanvisning

1 Åpne Excel-dokument, og klikk på cellen der du vil sette inn priset ligningen.

2 Åpne "Insert" og klikk på "objekt" -knappen i "Text" i menylinjen.

3 Velg "Microsoft Formel 3,0" fra "Objekttype" -listen i kategorien "Create New" og deretter "OK".

4 Skriv inn ønsket tall eller variabler i ligningen boksen som åpner opp og velg de nødvendige symboler for priset ligning (for eksempel relasjonelle symboler som er lik eller større enn tegn) fra pop-up-boksen. Klikk på hvilken som helst annen celle i regnearket når priset ligningen er ferdig for å lukke dialogboksen redigeringsboksen. For å gjøre ytterligere endringer i ligningen, klikk på den.

5 Klikk på "Office" -knappen øverst til venstre i Excel og velg "Skriv ut" for å skrive ut priset ligningen.