Hvordan håndheve bruken av 128-bit SSL Keys gjør?

Kryptere Windows Web server kommunikasjon er avgjørende for å sikre sensitiv informasjon den håndterer. Hvis du har en gyldig serversertifikat (se Ressurser), håndheving 128-bit kryptering kan gjøres direkte fra "IIS Manager." Eventuelle brukere som forsøker å etablere en sikker forbindelse med serveren din må bruke en nettleser som støtter 128-biters øktsnøkler. (De fleste moderne de gjør.) For å håndheve 128-biters nøkler, trenger du administratorrettigheter til serveren.

Bruksanvisning

1 Åpne "IIS Manager."

2 Dobbeltklikk den lokale datamaskinen og høyreklikk på elementet du ønsker å håndheve 128-biters nøkkel styrke for. Nå velger "Properties".

3 Velg "Directory Security" eller "File Security" fanen. (Dette vil variere avhengig av elementet du redigerer.)

4 Klikk på "Rediger" under "Secure Communications" spissen.

5 Sjekk "Krev sikker kanal (SSL)" boksen.

6 Sjekk «Krev 128-bit kryptering" boksen og klikk "OK" for å lagre endringene.