Hvordan hente data fra en Access-database

Hvordan hente data fra en Access-database


Bruk Access databaser til å jobbe med store mengder data. Data blir lagt til i databasen ved hjelp av tabeller og skjemaer. Hente data ut av databasen ved hjelp av rapporter og spørringer. Når du henter data fra databasen, velger du feltene og kriterier for å vise informasjonen i formatet som trengs for utskriftene. Feltene valgte kan komme fra tabeller og eksisterende spørringer i databasen. Bruk kriterier for å avgrense produksjonen blir trukket ut av databasen.

Bruksanvisning

1 Open Access 2007 og velg en database. Klikk på "Office" -knappen og velg "Open". Søk på datamaskinen for databasen. Klikk på databasen og velg "Open". Databasen åpnes.

2 Klikk på "Create" -kategorien og velg "Query Design". Legg tabeller til spørringen ved å klikke på "Legg til" i dialogboksen Vis tabell. Klikk på "Close" for å lukke dialogboksen Vis tabell.

3 Legge til felt i spørringen ved å klikke på feltene i tabellen og dra dem til spørre kolonner. Legg til kriteriene til "Kriterier" -feltet. For eksempel, hvis du ønsker å se alle fakturaer enn $ 100, angir kriteriene "> 100". Jo større enn symbol trekker alle fakturaer over $ 100 beløpet.

4 Lagre søket ved å klikke på ikonet "Lagre" på verktøylinjen for hurtigtilgang. Skriv inn et navn for spørringen i "Query Name" -feltet. Gjennom resultatene av spørringen utgang.

5 Lag en rapport om dette søket utgang ved å klikke på fanen "Create" og klikke på "Report" knappen. Tilgang genererer en autoreport på søkeresultatene.