Hvordan hente data fra en Grid til en annen

Hvordan hente data fra en Grid til en annen


Å vite hvordan du henter data fra en Grid kontroll og bruke den i en annen Grid kontroll kan gjøre programmet mer brukervennlig. Du kan opprette en Microsoft Visual Basic.NET (VB.NET) prosjektet og bruke to Grid kontroller for å utføre denne oppgaven. En Grid kontroll brukes til å vise data i et tabellformat som ligner på en databasetabell. I noen få trinn kan du opprette en VB.NET prosjekt og bruke et rutenett kontroll for å hente data fra en Grid og vise den i en annen.

Bruksanvisning

1 Start Microsoft Visual Basic Express, klikk på "Nytt prosjekt ..." på ruten til venstre på skjermen, og velg deretter "Windows Forms Application". Klikk på "OK".

2 Dobbeltklikk på "Button" på "Toolbox" panelet for å legge til en ny knapp kontroll. Dobbeltklikk på "Datagridview" for å legge til en ny Grid kontroll. Dobbeltklikk på "Datagridview" en gang til for å legge til en andre Grid kontroll.

3 Dobbeltklikk på skjemaet for å åpne "Form1.vb" og deretter skriver du inn følgende under "Form1_Load" for å laste data til første Grid kontroll:

DataGridView1.ColumnCount = 3

With DataGridView1

.RowHeadersVisible = False

.Columns (0) .name = "ID"

.Columns (1) .name = "Item"

.Columns (2) .name = "Status"

End With

Dim row0 As String () = { "0", "Laptop", "Solgt"}

Dim ROW1 As String () = { "1", "Desk", "Solgt"}

med Me.DataGridView1.Rows

.Legg (Row0)

.Legg (ROW1)

End With

4 Klikk på "Form1.vb [Design]" -fanen og deretter dobbeltklikk "Button1" for å åpne "Form1.vb" modul.

5 Skriv inn følgende under "button1_click" for å definere andre Grid kontroll, hente alle postene fra første Grid kontroll, og legge dem til i andre Grid:

DataGridView2.ColumnCount = 3

With DataGridView2

.RowHeadersVisible = False

.Columns (0) .name = "ID"

.Columns (1) .name = "Item"

.Columns (2) .name = "Status"

End With

For jeg As Integer = 0 For å DataGridView1.RowCount - 1

For intCol As Integer = 0 For å DataGridView1.Columns.Count - 1

DataGridView2.Rows.Add ()

DataGridView2 (intCol, i) .Value = DataGridView1.Item (intCol, i) .Value

neste

neste

6 Kjør programmet ved å trykke på "F5" klikk "Button1" for å legge data til andre Grid.