Hvordan Hot er for varmt for en AMD 64 Dual Core CPU?

Hvordan Hot er for varmt for en AMD 64 Dual Core CPU?


Overskuddsvarme kan bremse ned, og i ekstreme tilfeller skade datamaskinen. Mens mange deler i maskinen er utsatt for overoppheting, er den mest varmefølsomme del CPU. Det er derfor nyttig å overvåke temperaturen på CPU.

Bakgrunn

AMDs 64 Kjerne Dual CPU kalles AMD Athlon 64 FX. FX består av to, eller dobbel, prosessorer, som kan dreies på en om gangen eller samtidig når forholdene tilsier det. Introdusert å konkurrere med Intels Pentium D, FX var allment velkommen som en bedre utøver enn Pentium og er i hovedsak rettet mot spillere.

Maksimum Temperatur

Den maksimale driftstemperatur for AMD Athlon 64 FX er 158 ° C eller 70 ° C. Legg merke til at disse verdiene representerer den øvre grense, og det er ikke ønskelig for CPU til å operere ved eller i nærheten av denne temperatur til alle tider. Generelt er kulere bedre for din CPU.

Mål

For optimal ytelse, er datamaskinen konstant overvåking CPU driftstemperatur. Ved å laste ned en av de mange gratis programmer, kan du se denne kritiske parameter for og ta forebyggende tiltak hvis CPU blir for varm. Hovedkort Monitor (se ressurser) er et slikt program, og kan lastes ned gratis.