Hvordan identifisere Linux Distribution

Linux operativsystem, eller OS, er et operativsystem med åpen kildekode. Hvem som helst kan få tak i og endre operativsystemet og dets komponenter. Det er mange versjoner, eller distribusjoner, av Linux OS, hver med sine egne unike sett av komponenter. Fordelingen at du bruker bestemmer hvordan programvarepakker som er installert og hvordan OS er konfigurert. Hvis du er usikker på fordelingen du bruker kan du bruke "lsb_release", "cat / etc / * - release" eller "uname" kommandoer for å identifisere den.

Bruksanvisning

1 Åpne en terminal eller Konsoll vindu eller logge inn på datamaskinen via en SSH-økt. "Terminal" eller "Konsole" -programmet er funnet i fordelingen hovedprogrammenyen eller ved å høyreklikke på skrivebordet.

2 Skriv inn kommandoen "lsb_release -a" for å vise fordelingen og versjonsnummer. Den "Distributør ID" -linjen viser fordelingen. Den "Slipp" linjen viser utgivelse nummer. Den "Kodenavn" linjen viser utgivelsen kodenavn.

3 Skriv inn kommandoen "cat / etc / * - release" for å vise distribusjon og frigi informasjon. Den "DISTRIB_ID" linje viser fordelingen. Den "DISTRIB_RELEASE" linjen viser utgivelsen navn. Den "DISTRIB_CODENAME" viser utgivelsen kodenavn.

4 Skriv inn kommandoen "uname -a" for å vise fordelingen og kernel versjon. Fordelingen navn er den første delen av utskriften.