Hvordan Interpoler en Tiff i Photoshop

TIFF (eller TIF) bilder er en av de mange type grafikkformater som er tilgjengelige for bruk. TIFF-bilder er kjent for flere grunner, en er at de er det som er kjent som et lossless format, noe som betyr at du kan redigere et TIFF-bilde og deretter lagre som TIFF, og bortsett fra de endringene du gjør det vil på ingen reduksjon eller endring i kvaliteten på bildet.

En bieffekt av dette er at TIFF-filer er ofte mye større enn det samme bildet vil være i et annet format. Hvis du ønsker å bruke et TIFF-bilde, men ønsker for filen til å bli mindre, kan du bruke Photoshop for å endre størrelse og oppløsning ved hjelp av interpolering og deretter lagre i et annet format.

Bruksanvisning

1 Lagre TIFF-bilde som du ønsker å jobbe med på din datamaskin, og pass på at den er lagret som en TIFF, siden lagre den som noe annet på dette punktet vil redusere kvaliteten på bildet.

2 Åpne Photoshop. Velg "File" fra menyen og velg "Open". I dialogboksen som vises, finn TIFF-filen du lagret og åpne den.

3 Velg "Image" i menyen og klikk på "Image Size". Dokumentet dimensjonering dialog vil vises. Gå til bunnen og endre "interpolering" fra "Bikubisk" til "Bikubisk Jevnere" hvis du ønsker å gjøre bildet større eller "Bikubisk skarpere" hvis du ønsker å gjøre det større. Endre "Resolution" til 72 piksler per tomme. Endre "Bredde" og "Høyde" til hva du ønsker for bildet. Klikk på "OK".

4 Velg "File" og klikk "Save for Web eller enheter." "Image Optimization" dialog vises. Velg det formatet du ønsker, for eksempel GIF eller JPEG. Klikk på "Lagre". Navn du filen og lagre den.