Hvordan Juster grafikk i en div tag

Justere grafikk på websider krever bruk av CSS eller Cascading Style Sheets å skrive stil regler for disse grafikk. Stil regler bestå av velgere - biter av kode som er rettet mot spesifikke deler av websiden - og eiendom-verdi-par som setter størrelser, farger og mer. Du kan begrense din stil regler for å referere kun grafikk i et bestemt div ved å legge til ID-velgeren for at div foran noen velger som referanse til bildene selv. Bruk klasse navn for bildene dine slik at du kan skrive en eller to stilregler i CSS og re-bruke dem på flere grafikk.

Bruksanvisning

1 Åpne websiden i Notepad eller en kode editor. Legg inn "<div>" tags med et ID-navn, slik at du kan referere til den i CSS senere:

<Div id = "bilder">

</ Div>

2 Legg inn tekst mellom åpning og lukking "<div>" koder. Uansett hvor du ønsker å legge til grafikk, bruker du denne koden:

<Img alt = "My Picture" />

Change "sti / til / image.png" for å matche banen til bildet på webserveren. Bruk "alt" -attributtet for å gi din grafiske alternativ tekst i nettleseren kan vise når grafikken ikke lastes inn.

3 Gi hver "<img>" tagge et klassenavn:

<Img alt = "My Picture" class = "left" />

Bruk klasse navn som "venstre" eller "høyre". Du kan bruke samme klasse navn flere ganger i løpet av den samme nettsiden.

4 Finn "<style>" tags mellom "<head>" koder i koden på websiden. Legg til "<style>" koder hvis du ikke finner dem:

<Style type = "text / css">

</ Style>

5 Skriv stilregler for hver klasse du ga grafikk i div:

Bildene .left {

float: left;

margin-right: 10px;

}

Bildene .right {

float: right;

margin-left: 10px;

}

Eksemplene ovenfor viser hvordan du kan lage "venstre" og "riktige" stil regler å diktere justeringen av bildene i deg div. Endre "bilder" til ID-navnet på div. Bruk format ".classname" når du henviser klasser.

Hint

  • Selv om du ikke kan bryte tekst rundt et sentrert bilde ved hjelp av denne metoden, kan du legge til en sentrert stil ved hjelp av "margin: 0 auto;" i stedet for å flyter. Tekst vises over og under bildet.