Hvordan kan jeg bli kvitt den andre tom side i Excel?

I Microsoft Excel, kan en eller flere blanke sider skrives ut når du skriver ut dokumentet. Dette oppstår av flere årsaker. Dataceller som inneholder informasjon, men synes blank kan være en årsak. En celle som inneholder en feil kan føre til en blank side som skal skrives ut. I tillegg kan tegnede objekter som er formatert i hvitt strekke seg inn i en annen side og få den til å skrive ut.

Bruksanvisning

1 Klikk på "File" -menyen eller "Microsoft Office" -knappen.

2 Velg "Skriv ut".

3 Skriv hvilke sider du vil skrive ut i "Print Range" bokser. Dette vil sikre at ingen ekstra sider skrives ut.