Hvordan kan jeg legge et regneark til en PowerPoint-lysbilde?

Hvordan kan jeg legge et regneark til en PowerPoint-lysbilde?


Ett av kjennetegnene på Microsoft Office er evnen til å integrere data fra ett program i serien inn i en annen. Microsoft Office-brukere kan enkelt integrere Access og Excel data til å lage flettebrev, og legge til data fra Excel inn i sine PowerPoint-lysbilder.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft PowerPoint og klikk på "File". Velg "New" fra menyen og klikk på "Tom presentasjon."

2 Velg et tomt lysbilde fra listen over maler på høyre side av skjermen. Klikk på "Insert" -menyen og velg "Object" fra listen.

3 Velg "Microsoft Excel regneark" fra listen over objekter, og klikk "OK" for å innfelt regnearket.

4 Klikk på regnearket for å legge til data, klikk på "Lagre" knappen på verktøylinjen for å lagre PowerPoint-presentasjon.

Hint

  • Du kan også åpne en eksisterende Excel-regneark, kopiere den og lime den inn i en PowerPoint-lysbilde.