Hvordan kjøper en Network Address ved signering på en D-Link Wireless Router

Hvordan kjøper en Network Address ved signering på en D-Link Wireless Router


Anskaffelse av en IP-adresse fra en ruter gjøres ved hjelp av Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). DHCP tilbys av D-link rutere for både trådløst og fastkoblet tilkoblinger. Protokollen er drevet på ruteren og tildeler ledige IP-adresser automatisk for brukeren. Men før en datamaskin kan motta en IP-adresse, DHCP må være aktivert på maskinen. Dette gjøres i nettverksinnstillingene for din Windows-maskin.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows Start-knappen og velg "Control Panel". I Kontrollpanel, dobbeltklikk på "Nettverk forbindelser" ikonet for å åpne en liste over nettverkskontrollere som er konfigurert på maskinen din.

2 Høyreklikk det trådløse nettverkskortet på maskinen din og velg "Properties". Klikk "Internet Protocol (TCP / IP)" fra listen over protokoller og klikk på "Properties" -knappen under listeboksen da.

3 Velg "Motta IP-adresse automatisk" fra listen over alternativer, og trykk på "OK" -knappen. Dette setter den trådløse maskin for DHCP, så vil den automatisk hente en IP-adresse fra den trådløse ruteren.

4 Klikk "OK" igjen i hovedegenskapsvinduet. Start maskinen på nytt for at endringene skal tre i kraft. Neste gang maskinen starter og kobler til en trådløs ruter, henter den en IP-adresse fra ruteren.