Hvordan koble en DVI-kabel

DVI er en spesifikk kabel som vanligvis brukes til å koble en skjerm til en datamaskin. Det finnes imidlertid en rekke forskjellige DVI-kabler som kobles til en datamaskin, for eksempel HDMI til DVI-kabler. Disse kablene lar deg koble til en HD-enheten eller TV til datamaskinen. Uansett hva enheten er du fester til datamaskinen, hvis du bruker en DVI-kabel, er det vanligvis gjøres på samme måte.

Bruksanvisning

1 Koble DVI-serieporten enden av kabelen til DVI-porten på datamaskinen.

2 Trekk til threading skruene på begge sider av kabelen ved å skru med klokken. Dette skaper en sikker forbindelse mellom kabelen og datamaskinen.

3 Fest den andre enden av kabelen til enheten du ønsker koblet til datamaskinen. Hvis du bruker en skjerm, koble DVI-kabelen til DVI-porten på baksiden av skjermen. Hvis du bruker en HD-skjerm og kabelen du bruker er en DVI-til-HDMI-kabel, kobler du HDMI inn i en ledig HDMI-porten på TV-en.

4 Slå på datamaskinen og den andre stykke maskinvare, og du kan begynne å se innholdet på datamaskinen på skjermen. Du må kanskje slå på dataskjermen for å vise innspill som er koblet til via DVI-kabel.