Hvordan koble en VNC Viewer til en Port

Hvordan koble en VNC Viewer til en Port


VNC programvare inneholder mange funksjoner som gir fleksibilitet til å tilpasse seg ulike nettverksmiljøer. En slik funksjon er muligheten til å endre tjenesten tilkoblingsporten på VNC-serverprogramvaren. Når tilkoblingen porten endres på VNC-server, må porten være spesifisert i VNC viewer.

Bruksanvisning

1 Klikk "Start" og deretter "Programmer" eller "Alle programmer," klikk deretter VNC programgruppen. Klikk på "VNC Viewer" programgruppen, og deretter "Run VNC Viewer." Eller bare klikk "VNC Viewer" for å starte VNC Viewer programmet.

2 Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til VNC-serveren datamaskinen som du kobler inn i "Server" feltet på toppen av VNC-visningsprogram.

3 Skriv to kolon etter server IP-adressen eller vertsnavnet VNC bare inn i "Server" -feltet på toppen av VNC viewer, etterfulgt av nummeret på porten som brukes av VNC-server for å motta tilkoblinger.

4 Klikk på "OK" -knappen for å etablere en forbindelse med VNC-serveren.

Hint

  • Legg merke til at ordlyden i menyoppføringer kan variere noe avhengig av hvilken versjon av VNC Viewer som brukes.