Hvordan koble et modem til en datamaskin

For å få tilgang på en datamaskin, må du koble et modem til kilden og systemet. Modemet omformer signalet fra kilden til et signal om at datamaskinen kan bruke. Hvis du har en kabel Internett-tilkobling, forvandler modem kabelen signalet til et digitalt signal som gjør at datamaskinen kan få tilgang til Internett. Å gjøre tilkoblingen er enkel. Når du bestemmer hvor du skal plassere kablene, skal modemet kobles til datamaskinen din i et par minutter.

Bruksanvisning

1 Slå av datamaskinen. Koble modemet til signalkilden. Hvis kilden er en kabelsignal, kobler du til modemet med en kabel wire. Hvis det er en DSL-signal, koble den med en telefon ledning.

2 Koble de riktige endene av USB-kabelen til USB-portene på modemet og datamaskinen.

3 Koble Ethernet-kabelen til modemet og datamaskinen.

4 Sett strømkilden til modemet og koble den deretter til stikkontakten eller seriekretsen.

5 Vent til alle lysene på modemet lyser og deretter slå på datamaskinen. Når veiviseren for maskinvare oppdager den nye enheten, kan det hende du må sette inn disken som fulgte med det å installere programvaren for enheten. Dette vil fullføre forbindelsen av modemet til datamaskinen.