Hvordan koble opp en TV og datamaskinen til det samme Modem

Hvordan koble opp en TV og datamaskinen til det samme Modem


Internett-aktiverte HDTVer har muligheten til å koble TV-en til Internett-tilkoblingen. Dette gjør at du kan oppgradere TV-ens fastvare via Internett, samt tilgang til ulike Internett-programmer som er kompatible med TV-en. Hvis du kobler til Internett med bare en Ethernet-port, kjøpe en ruter for å koble til flere nettverksenheter.

Bruksanvisning

1 Slå av datamaskinen og TV og koble modemet.

2 Koble datamaskinen fra modemet og koble Ethernet-svitsj til modemet med en Ethernet-kabel.

3 Koble datamaskinen til en av LAN-portene på Ethernet-svitsj med en annen Ethernet-kabel.

4 Koble TV-en til en annen LAN-port på Ethernet-svitsj med en Ethernet-kabel.

5 Plugg inn modemet til en stikkontakt og vent til det å initialisere.

6 Plugg inn Ethernet-svitsj til en stikkontakt og vent til det å initialisere. Du kan nå slå på datamaskinen eller TV og tilgang til Internett med begge enhetene.