Hvordan koble til MDB gjennom Visual Basic

Koble til en Microsoft Office Access-database er en felles oppgave i Visual Basic og kan virkelig spare deg for tid når du trenger å vise data fra en database. I VB kan du bruke "OleDbConnection" class å opprette en tilkobling til en MDB database. Objektet representerer en unik forbindelse til en datakilde som for eksempel en Access database. Når du har opprettet tilkoblingen, kan du spørre eller oppdatere databasen ved hjelp av SQL-setninger.

Bruksanvisning

1 Start Microsoft Visual Basic Express, klikk på "Nytt prosjekt ..." på ruten til venstre på skjermen, og velg deretter "Windows Forms Application". Klikk "OK" for å starte et nytt prosjekt.

2 Dobbeltklikk på "Button" fra verktøykassen panelet for å legge til en ny knapp i skjemaet. Dobbeltklikk på "Button1" for å lage en ny klikk begivenhet for knapp.

3 Skriv inn følgende i den aller første linjen i "Form1.vb" modul for å erklære navne:

importen System.Data.OleDb

4 Lag en variabel du vil bruke for tilkoblingen ved å skrive følgende VB kode:

Dim myMDBConnection Som OleDbConnection

5 Koble til MDB database ved å skrive inn følgende kode:

myMDBConnection = Ny OleDbConnection _

("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\myDatabase.mdb;")

myMDBConnection.Open ()

6 Redigere følgende kodelinje i forrige trinn, og skriv inn banen og navnet til MDB database:

C: \ myDatabase.mdb

7 Lukke tilkoblingen ved å legge til følgende kode:

myMDBConnection.Close ()