Hvordan koble to skjermkort

Hvis du vil koble to skjermkort, må du ha to nVidia-basert kort med SLI kompatibilitet. Du bør matche skjermkortene for å unngå å forårsake noen maskinvarekonflikter. Matching, i dette tilfellet betyr å få to skjermkort av samme modell. Når koblet sammen, vil begge kortene gi deg en "to-i-en" type forestilling der både av sine ressurser vil bli delt og dine ytelsesforbedring dobles.

Bruksanvisning

1 Koble datamaskinen fra strømkilden og slå sin sak med baksiden vendt mot deg.

2 Fjern de to eller tre skruene som holder den høyre kanten panelet til datamaskinen og løft panelet ut.

3 Lokal begge grafikkortene og koble en ekstra PCI express strømkabelen til de to kortene du ønsker å bygge bro. Hvis kortene ikke har strøm innganger på baksiden motsatt metallplaten, trenger du ikke å koble disse kablene.

4 Plasser SLI bro mellom begge kortene på toppen og kobler broen til kontaktene på begge kortene. Trykk ned på brua uten å bruke for mye kraft.

5 Sett sammen din sak og slår på datamaskinen.

Hint

  • Jord deg selv før du installerer SLI bridge. Datamaskinens indre er utsatt for elektrostatisk utladning.