Hvordan koble Wi-Fi-kort

Hvordan koble Wi-Fi-kort


En Wi-Fi-kortet kobles til en antennekabel i den bærbare datamaskinen, slik at du kan få et signal til trådløs tilkobling til Internett. Hvis du ønsker å oppgradere Wi-Fi-kort, kan du utføre monteringen selv uten hjelp av en servicetekniker. De fleste moderne bærbare datamaskiner er utformet slik at Wi-Fi rommet er på undersiden av datamaskinen. Dette gjør det mulig for alle å få tilgang til kortet.

Bruksanvisning

1 Slå av den bærbare datamaskinen og ta ut strømkabelen hvis den er tilkoblet. Snu datamaskinen opp ned.

2 Trekk ut batteriet fra batterirommet på undersiden av datamaskinen. Rådfør deg med bruksanvisningen hvis du har problemer med å finne batteriet på din datamaskin.

3 Finn det trådløse kortet rommet på undersiden av datamaskinen. Rådfør deg med bruksanvisningen hvis du har problemer med å finne det på akkurat din laptop. Som en generell regel er det den minste av de brønnene i bunnen av en laptop.

4 Fjern alle skruene som holder dekselet på plass og løft dekselet opp for å avsløre det trådløse kortet i rommet.

5 Trekk ut antennekabelen fra havnen i siden av Wi-Fi-kortet og fjern skruene som holder kortet på plass.

6 Ta ut kortet og sett en ny en i stedet. Plugg antennekabelen inn i porten på siden av kortet og erstatte kortet skruene.

7 Sett på lokket og skruer rommet.