Hvordan konvertere en PDF til et Excel-regneark

Hvordan konvertere en PDF til et Excel-regneark


Hvis du har mottatt en Portable Document Format (PDF-fil) som inneholder viktige data du vil lagre, kan du konvertere filen til et Excel-regneark. Du har et par alternativer. For å ha mest kontroll over dataene, lagre PDF-filen som en tekstfil og deretter bruke Microsoft Excel Import Text Wizard for å importere dataene. Eller, raskt konvertere en PDF til en Excel-ark ved hjelp av en gratis online konverteringsverktøy.

Bruksanvisning

Import PDF som tekst

1 Åpne en PDF i Adobe Reader. Adobe Reader er en gratis PDF-leser tilgjengelig for nedlasting på Adobes nettsted.

2 Klikk på "File" -menyen og velg "Lagre som tekst." Velg en målmappe og endre navn på filen hvis nødvendig. Klikk på "Lagre". Dette vil lagre filen som en vanlig tekstdokument, som kan leses av Microsoft Excel.

3 Åpne Microsoft Excel.

4 Klikk på "Data" -fanen. I "Hent eksterne data" gruppe, klikk "Fra tekst." Velg tekstfilen du nettopp lagret, og klikk "Importer". Dette vil starte Tekstimportveiviseren.

5 Velg "skilletegn" i "Original Datatype" -delen. Dette vil bidra til å formatere dataene hvis teksten er atskilt med faner, komma eller andre tegn. Hvis PDF-filen inneholder en tabell med data med faste spalter, kan du velge "fast bredde" i stedet. Klikk "Next".

6 Velg skilletegn for data, noe som betyr at den type karakter som skiller verdier i teksten. Dette vil avgjøre hvordan Excel vil importere data inn i ulike celler. For eksempel, velg "Comma" hvis du ønsker å importere tekst inn i en ny celle hver gang et komma vises. Klikk "Next".

7 Velg kolonnen data formatet du ønsker. Klikk på "Finish".

8 Klikk "OK" for å importere dataene.

9 Klikk på "Microsoft Office" -knappen og deretter "Lagre som" for å lagre Excel-filen.

Konverter PDF til Excel Online

10 Logg deg på en online konvertering nettsted, slik som Nitro PDF-PDF til Excel Converter eller PDF Converter (se Ressurser).

11 Klikk på "Browse" for å laste opp en PDF-filen du vil konvertere til Excel.

12 Velg "Excel (XLS)" som output file type.

1. 3 Skriv inn din epostadresse.

14 Klikk på "Konverter". Den konverterte filen vil bli e-post til deg.