Hvordan konvertere flere klipp i Nero

Konvertere videofiler kan ta lang tid, men i stedet for bare å konvertere en fil etter hverandre, kan du bruke Nero programvare for å kombinere flere filer, redigere dem og konvertere en endelige filen. Dette sparer tid og gjør at du kan la konverteringen skje på en gang i stedet for å sette den opp igjen og igjen. Nero lar deg også velge fra et utvalg av video typer som MPEG, AVI og WMV.

Bruksanvisning

1 Starte et nytt prosjekt i Nero Vision. Hvis du raskt få tilgang til en ny Nero Vision redigering prosjekt, gå til "Nero start Smart" og klikk på ikonet som sier "Make Movie".

2 Importer filene inn i prosjektet ved å klikke og dra dem inn på "Project Window" i øvre høyre hjørne av skjermen. Du kan også klikke på mappeikonet og velg "Browse og Import" for å velge videofilene.

3 Dra videofiler ned i "Storyboard tidslinje." Klikk og dra hver fil til venstre eller høyre for andre filer å organisere dem i den endelige rekkefølgen du ønsker for videoen.

4 Legg overganger i mellom videoene ved å klikke på "Transitions" fanen øverst til høyre. Overganger er kategorisert etter "3D", "Special Effect", "Fade" og "Push". Se en forhåndsvisning av overgangen, og velg den ved å klikke og dra en overgang til den lille boksen ved siden av klipp.

5 Klikk på "Next" ikon når videoene er organisert. Programmet vil lagre video og gå tilbake til hovedskjermen.

6 Klikk på "Socket" -ikonet. Den "Socket" -vinduet laster automatisk.

7 Velg en video format ved hjelp av rullegardinmenyen øverst i høyre hjørne.

8 Juster videoegenskapene på høyre side av skjermen. I de fleste tilfeller, standardinnstillingene gir vanligvis den beste kvaliteten, men du kan øke bildefrekvens, beskjære bildet eller redusere kvalitet for bruk på internett eller via en e-post.

9 Velg en fil plassering ved å trykke på "Browse" ikonet nederst på skjermen.

10 Klikk på "Socket" ikonet for å starte den endelige gjengi. Et lite vindu viser en reell tidsramme-ramme forhåndsvisning av gjengi sammen med en teller nederst på skjermen som gir en estimert ferdigstillelse tid.

11 Test video ut i en mediespiller for å sørge for at det konverteres riktig.