Hvordan Kursiv tekst i HTML

I HTML-teksten er kursiv ved å gi CSS eiendom font-style en verdi av italic , eller, mer tradisjonelt, omslutter det i HTML- I (or EM element.

Bruksanvisning

Kursiv tekst med CSS

1 Finn teksten du ønsker å kursiv. Hvis det ikke allerede er omgitt av et HTML-element som P , SPAN , eller DIV , legge den i en SPAN ved å plassere en åpning tag før det, og en avsluttende koden etterpå.

2 Legg til følgende STYLE -attributtet til elementet rundt teksten som skal kursiveres.
STYLE="font-style: italic; "
Alternativt, legg en CLASS attributt til dette elementet, angi en klasse definert som å være i kursiv med en erklæring for eksempel følgende:
.my-italicized-class { font-style: italic; }

3 Skriv inn det innholdet du ønsker å kursiv og selcet "Finn neste". Du skal nå se den tilhørende innhold uthevet i dokumentet.

Kursiv tekst i HTML

4 Finn den teksten som skal kursiveres.

5 Plasser en åpning tag før teksten og en avsluttende koden etterpå.