Hvordan lage den registrerte Logg mindre med HTML

Når du arbeider i HTML, kan du ikke skrive noen tegn direkte. Mesteparten av tiden, hvis du skulle gjøre det, ville det forvirre tegnet med koden du skriver, noe som i det minste ville føre til at nettsiden ikke å gjengi riktig i nettleseren. For å gjøre disse tegnene, som opphavsrett og registrerte symboler, må du bruke riktig enhet kode. Du kan også bruke "<font-size>" kode for å endre størrelsen på karakter etter behov.

Bruksanvisning

1 Åpne websiden i en HTML-editor, for eksempel Notisblokk.

2 Plasser markøren der du vil sette inn den registrerte tegn.

3 Skriv inn følgende:

<Font-size: 50%> & reg; <font-size: 100%>

Den første "<font-size>" gjør registrert tegn halve størrelsen av de andre karakterene på siden. Du kan erstatte den med en prosent for å gjøre størrelsen på registrert symbol en angitt prosent mindre fra resten av tegnene på siden. For eksempel "25%" ville gjøre det registrerte symbol 25 prosent av størrelsen på de andre figurene. "& Reg;" er registrert symbol. Ikke endre denne koden. Bruk den andre "<font-size>" for å holde de resterende tegnene på siden til sin opprinnelige størrelse. Vanligvis ville du sett dette som "100%".