Hvordan lage en ansatt Schedule Bruke Excel

Hvordan lage en ansatt Schedule Bruke Excel


Opprette en ansatt tidsplan på papir kan være tidkrevende og frustrerende. Microsoft Excel-regneark format hjelper deg med å opprette og oppdatere ansattes tidsplaner mer effektivt. Et Excel-regneark plass til et stort antall ansatte, datoer og klokkeslett, så det er lettere å utvide. Du kan også formatere planen til din smak, kan du bruke den for nye planer og sende den til hele staben.

Bruksanvisning

1 Åpne et nytt regneark i Microsoft Excel. Skriv "Employee Schedule" i celle A1 og trykker "Enter".

2 Skriv "Week of __" i celle A2 og trykk "Enter".

3 Gå til celle A4 og skriv "M" (for mandag) uten anførselstegn.

4 Skriv en arbeidstakers navn i celle B4 og trykk på "Tab" -tasten. Fortsett å legge de resterende ansatte i egne kolonner i samme rad.

5 Gå til celle A5 og skriver inn starttidspunktet for den første skift, for eksempel "8-12am." Skriv inn andre skift (ex. "12-4pm") i celle A6 og den tredje skift (ex. "4-8 pm») i celle A7 og trykk "Enter".

6 Skriv "Tu" (for tirsdag) i celle A8 og trykk "Enter". Skriv inn de første, andre og tredje skift i cellene nedenfor. Gjenta dette mønsteret for å legge til "W", "Th", "F", "Sat" og "Solen" og de riktige skift under dem.

7 Marker planen fra celle A4 til den siste skift du har angitt for uken.

8 Klikk på "Home" -kategorien og velg "Format som Table" fra "stiler" gruppe. Velg en formateringsstil fra galleriet.

9 Marker raden som inneholder de ansattes navn og trykk "Ctrl" + "B" på tastaturet for å fet navnene. Marker kolonne A og fet det også.

10 Fremhev cellene A1 og A2. Gå til "Home" -kategorien og velg en "Font Size" fra "Skrift" -gruppen for å forstørre bokstavene for de valgte cellene. Fet teksten også.

11 Klikk på "Lagre" -knappen i Quick Access Toolbar for å lagre en kopi av det tomme ansatt planen. Navnet på filen i "Lagre som" i dialogboksen og klikk "Lagre".

12 Gå tilbake til regnearket og skriv en "X" ved siden av dato og tid hver ansatt er planlagt å fungere.

1. 3 Klikk på "Office" -knappen og velg "Lagre som". "Lagre som" dialogboksen åpnes. Hvis du vil lagre en kopi av utfylt skjema, gi nytt navn til "File name" tekstfeltet og klikk "Lagre".