Hvordan lage en boks i InDesign

Hvordan lage en boks i InDesign


Legge til en boks til dokumentet kan en fin måte å trekke oppmerksomhet til tekst eller grafikk. Adobe InDesign tilbyr en rekke måter å legge en boks rundt objekter. Den mest åpenbare verktøyet er rektangelverktøyet, som er ett av formverktøyene. Du kan bruke rektangel verktøyet for å legge til en grafisk boks atskilt fra andre dokumentelementer. Du legger en boks rundt teksten ved å legge et strøk til tekstramme. Du kan legge til en boks rundt grafiske elementer ved å legge et strøk til grafisk ramme også.

Bruksanvisning

rektangel Tool

1 Velg "rektangel" verktøyet.

2 Tegn en boks. Dersom det er ønskelig, angir presise dimensjoner for boksen i "X" og "Y" boksene i "Control" paletten.

3 Klikk på "Window" menyen og velg "Stroke". Endre "Weight" i "Stroke" paletten til ønsket størrelse.

4 Klikk på "Window" menyen og velg "Color." Velg firkantet ring i "Color" paletten og velge ønsket farge for boksens hjerneslag.

5 Klikk på "Fill" boksen, den firkantede formen i fargepaletten. Deretter klikker du på "None", utpekt av en boks med en rød diagonal linje.

tekst Frame

6 Velg "Type" -verktøyet.

7 Tegn en tekstramme. Dersom det er ønskelig, angir presise dimensjoner for boksen i "X" og "Y" boksene i "Control" paletten.

8 Skriv inn tekst hvis ønskelig.

9 Velg "Selection" -verktøyet. Klikk på "Stroke" boksen på verktøy-paletten. Endre "Weight" til ønsket slag størrelse.

10 Velg "Color" palett. Velg de ønskede fargene for hjerneslag og fyll.

grafisk Frame

11 Velg "rektangel Frame" verktøyet.

12 Tegn et rektangel den størrelsen du vil at boksen. Dersom det er ønskelig, angir presise dimensjoner for boksen i "X" og "Y" boksene i "Control" paletten.

1. 3 Plasser et bilde hvis ønskelig.

14 Klikk på "Stroke" boksen på verktøy-paletten. Endre "Weight" til ønsket slag størrelse.

15 Velg "Color" palett. Velg ønsket farge for hjerneslag.

Hint

  • Hvis du vil legge til mellomrom mellom tekst og en boks interiør, trykker du "Ctrl-B" ( "Command-B" for Mac) og skriv inn ønsket plass i "Insert Spacing" boksene i "Text Frame Options" -vinduet.