Hvordan lage en Dashcode Ajax Request

AJAX er et programmeringsspråk basert på Javascript som implementerer elementer av XML og lar Web programmerere å effektivisere koding for web-applikasjoner og nettsteder. Du kan legge til AJAX Web forespørsler til Dashcode widget prosjekter for Apples Dashboard, og legger Web funksjonalitet til dem som ellers ville være mangler. For eksempel kan du legge til en AJAX forespørsel til en Dashcode widget som vil be det å få tilgang til en vær-relaterte nettside og identifisere den aktuelle temperaturen for en bestemt postnummer.

Bruksanvisning

1 Åpne filen med Dashcode programmering med OS X sin TextEdit slik at du kan legge til AJAX forespørsel koden.

2 Legg inn AJAX forespørsel koden til bunnen av filen. Du kan lage alle typer AJAX forespørsel om du ønsker. For eksempel, hvis du vil at Dashcode widget for å være undersøke bildene på en bestemt nettside og samle bildenes EXIF-data, kan du opprette følgende AJAX forespørsel:

ajax ({
url: 'http://www.arandomwebsite.com/'
datatype: "xhtml"
suksess: funksjon (EXIF) {
Var dom = getDOMfromEXIF (exif);
alert (dom.getElementsByDataName ( 'h4'));
}
});

3 Lagre filen med den nye AJAX forespørsel som du satte inn.

Hint

  • Du kan finne nye AJAX forespørsler fra den offisielle jQuery AJAX bibliotek.