Hvordan lage en disposisjon i Microsoft Word 2007

Hvordan lage en disposisjon i Microsoft Word 2007


Skisserer er flott for forretningsprosjekter, papirer eller noe du ønsker å preplan. Med riktig hierarki og format, kan viktige elementer kontrolleres og plasseres etter behov. Siden standard outline formater følge hierarkiet av romertall, store bokstaver, tall, deretter små bokstaver, lage en disposisjon i Microsoft Word 2007 er svært enkelt.

Bruksanvisning

Hvordan lage en disposisjon i Microsoft Word 2007

1 Start disposisjonen med en tittel og / eller header informasjon.

2 Hvordan lage en disposisjon i Microsoft Word 2007


Skriv inn teksten på den første høyt nivå oppføring. Med markøren på tekstlinjen, klikker du på rullegardinpilen for nummererte lister og velg romertall.
Skriv inn teksten for andre nivå oppføring. Igjen, med markøren på tekstlinjen, klikker du på rullegardinpilen for nummererte lister. For et andre nivå oppføring, velger du store bokstaver.
For tredje nivå oppføringer, følger du samme prosedyre og velg tall.
For fjerde nivå oppføringer (mindre notater og spesifikke detaljer), velg små bokstaver for den nummererte listen.

3 Hvordan lage en disposisjon i Microsoft Word 2007


Bruk Innrykk knappene som trengs for å flytte nummererte lister til venstre eller høyre på siden.

Hint

  • Du kan trykke på enter-tasten på slutten av en nummerert element for å fortsette den nummererte listen i rekkefølge.
  • Flere linjer med tekst kan være innrykket eller har nummererte lister søkt på en gang.