Hvordan lage en DIV unselectable i HTML

Cascading Style Sheets (CSS) ble lagt til HTML-standarden for å tillate deg å kontrollere utseendet og oppførselen til elementer på websidene mer presist. Dessverre er webstandarder ikke alltid anvendes av alle nettlesere på samme måte med samme syntaks. For å hindre brukeren i å velge tekst i en "div" element på din webside, må du angi flere CSS egenskaper for å sikre riktig atferd i dagens nettlesere, og en spesiell kode attributt må brukes for Internet Explorer. Andre egenskaper bidra til å sikre kompatibilitet med enkelte eldre versjoner av nettlesere.

Bruksanvisning

1 Plasser følgende CSS-kode mellom "hodet" kodene i HTML-dokumentet:

<Style type = "text / css">

.noselect {

user-select: none;

-webkit-user-velger: none;

-moz-user-velger: -moz-none;

}

</ Style>

Den første egenskapen er best definert standard fremover, så det er en del av arbeids utkast av World Wide Web Consortium spesifikasjon for CSS3. Den andre er spesifikke for Apples Safari nettleser, og den tredje til Mozilla Firefox.

2 Tildele "noselect" klasse til en "div" tag i kroppen av HTML-dokumentet for å gjøre teksten i det unselectable. For eksempel:

<Div class = "noselect"> Du kan ikke velge denne teksten. </ Div>

3 Tilsett "unselectable" attributt til en "div" tag å legge til støtte for Internet Explorer:

<Div class = "noselect" unselectable = "on"> Du kan ikke velge denne teksten. </ Div>

4 Lagre siden din og legge det i en nettleser. Teksten i "div" element kan ikke velges. Hvis du bruker en gammel versjon av Safari eller Opera, prøve å legge følgende til "noselect" klasse i CSS-kode:

-o-user-velger: none;

-khtml-user-velger: none;

5 Change ".noselect" til "div" i CSS-kode for å bruke egenskapene til hver "div" element på siden, slik at du ikke trenger å oppgi en klasse for hver en hvis du vil ha dem alle til å være unselectable. Du har fortsatt å legge til "unselectable" attributt til hver, men.