Hvordan lage en Dynamic Link Library

April 15 by admin

Hvordan lage en Dynamic Link Library


Å vite hvordan du oppretter en dynamisk kobling bibliotek, også kjent som DLL, kan gjøre programmeringen lettere hvis du har planer om å distribuere søknaden din. En DLL innehar funksjoner som kan kalles fra et eksternt program. Funksjonene i DLL kan utføre en oppgave eller returnere informasjon til programmet som kalte dem. Det finnes en rekke dataprogrammer eller kompilatorer, for eksempel Microsoft Visual Basic Express, som kan brukes til å lage en DLL.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Visual Basic Express, velger du "Fil" -menyen og klikk "New Project". Velg "Visual Basic" under "Installerte maler", dobbeltklikk deretter "Class Library" vises i midten av "Nytt prosjekt" Window.

2 Trykk "Ctrl" og "A", og trykk deretter på "Slett" for å fjerne eventuelle eksisterende kode.

3 Kopier og lim inn følgende til "Class1.vb" modul:

Offentlig Klasse Klasse 1

Public Function returnData() As String

returnData = "Strengen ble returnert fra en .dll"

End Function

End Class

4 Klikk på "Build" -menyen, velg deretter "BuildClassLibrary1" for å lage nye biblioteket for dynamiske koblinger. En ny DLL kalt "ClassLibrary1.dll" har blitt opprettet i prosjektmappen.

Related Articles