Hvordan lage en graf i Excel med to sett med tall

Hvordan lage en graf i Excel med to sett med tall


Noen ganger tall på en skjerm eller tavle gjøre lite for å kommunisere sann forståelse for et publikum. Oppmuntre læringsprosessen ved å konvertere datasettene i grafer og diagrammer i Microsoft Excel. Dette regnearket programmet gir et format for deg å organisere dine data tydelig. Deretter kan du forvandle tallene på siden til kunstnerisk visuelle representasjoner som bare kan bidra til lyspæren gå av.

Bruksanvisning

1 Åpne en ny Microsoft Excel-regneark.

2 Klikk på celle A1 og skriv din første nummeret. Trykk enter. Markøren vil hoppe til celle A2. Skriv inn nytt nummer og trykk på Enter. Markøren vil hoppe til celle A3. Skriv inn ditt tredje tallet. Trykk enter. Gjenta denne prosessen til du har lagt inn alle tallene for første datasettet. Klikk deretter på celle B1. Skriv inn alle tallene for de andre datasettet ned denne kolonnen.

3 Marker alle cellene i kolonne A og B ved å klikke på celle A1 og trykker CTRL + A på tastaturet.

4 Klikk "Sett inn" på menylinjen og velg "Line." Velg en stil av linjegraf. Grafen vises i regnearket.