Hvordan lage en gruppe av e-postadresser i Gmail

Hvis du ofte sender e-post til samme sett av mennesker, kan du opprette en kontaktgruppe i Gmail som inkluderer alle sine adresser. I stedet for manuelt å legge inn sin kontaktinformasjon hver gang du skriver en ny melding, kan du i stedet sette inn kontaktgruppen inn i "Til" -feltet, og Gmail vil automatisk fylle deres adresser for deg. Du kan også legge til nye brukere til gruppen når som helst.

Bruksanvisning

1 Velg "Gmail" fra øverst til venstre på siden og velg deretter "Kontakter" fra rullegardinmenyen.

2 Velg kontaktene du vil legge til gruppen, og klikk deretter på "Grupper" (det andre ikonet fra venstre).

3 Velg "Opprett ny" fra rullegardinmenyen, skriv inn et navn for den nye gruppen, og klikk deretter på "OK".

Hint

  • For å legge til noen i gruppen på et senere tidspunkt, velger du den aktuelle brukeren på siden Kontakter, klikk på "grupper" ikonet og velg deretter din kontaktgruppe fra menyen.
  • For å sende e-post til den gruppen du opprettet, klikker du "Skriv" og deretter "Til" -feltet. Begynn å skrive inn navnet på gruppen for å se en rullegardinmeny viser matchende grupper og kontakter. Velg den aktuelle gruppen fra listen.