Hvordan lage en Profiler

Microsofts Visual Studio Express utfører databasefunksjoner som kan brukes av datamaskiner som kjører Windows-operativsystemet. Du kan generere rapporter som sammenligner forskjellene i ytelse data mellom to profileringsdatafiler. Denne informasjonen er nyttig for å sammenligne ytelsen regresjoner og forbedringer som oppstår fra en profiler sesjon til den andre. Den innebygde kommandolinjen brukes til å opprette profiler. Ingen spesielle ferdigheter eller ekstra programvare er nødvendig.

Bruksanvisning

1 Høyreklikk på en av de to Visual Studio profilering filer som skal sammenlignes gjennom profiler rapport som kommer til å bli gjort. Velg "Info" og merk datoen den ble opprettet i vinduet som vises. Gjenta prosedyren med den andre Visual Studio profilering filen som skal sammenlignes.

2 Skriv ned navnene på de to Visual Studio profilering filer på et ark med filen skapt først foran den andre. Endre navn på hver fil for å VSP1 og VSP2. Høyreklikk hver fil og endre navnet til det samme som du skrev ned.

3 Klikk på "Start". Velg "Kjør" fra pop-up menyen. Skriv inn følgende i tekstlinjen i vinduet som vises: VSPerfReport / querydifftables VSP1 VSP2

4 Trykk "Enter" og la en ny kommandolinjen vises på vinduet. Skriv inn følgende i tekstlinjen: VSPerfReport / diff VSP1 VSP2 [/ Alternativer]

5 Trykk "Enter" og lese resultatene av profiler rapport på vinduet.